SGY pähkinänkuoressa
Uutiset
Tapahtumat
Alan linkkejä
Haku
Lue lisää SGY:stä
Eurokoodit standardien tilanne
Julkaisut
Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksestä lyhyesti
Jäsenasiat
Toimikunnat
Fise ja SGY
ISSMGE (kansainvälinen kattojärjestö)
Geotekniikan päivä 3.11.2016
Ajankohtaista ja luentomateriaaleja
Lausuntopyynnöt
Yhteystiedot
Kirjaudu sisään

Jaana Vinter on palkittu vuoden parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä

Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen hallituksen valitsema voittaja julkistettiin 5.11.2015 Helsingissä pidetyssä Geotekniikan päivässä. Vinterille myönnettiin FinMeas Oy:n lahjoittama 2000 euron stipendi palkkioksi työstään “Pengermateriaalin vaikutus maanvaraisen ratapenkereen toimivuuteen”.

Palkintoperusteluissa todettiin työn olevan yleiseltä ja tekniseltä laadultaan korkea sekä vievän geotekniikan alaa eteenpäin.

Jaana Vinterin aiheena oli tutkia olemassa olevan vanhahkon rataverkoston pengermateriaalien käyttäytymistä ja niiden vaikutusta ratapenkereen toimivuuteen. Tutkimus on tehty tilaustyönä Liikennevirastolle.

Ratarakenne on monimutkainen kokonaisuus, ja sen toimivuuteen vaikuttavat monet tekijät. Etenkin rakenteeseen syntyvät pysyvät muodonmuutokset vaikuttavat ratarakenteen pitkäaikaistoimivuuteen. Tutkimuksessa suoritettujen 2D- ja 3D-mallinnusten avulla Vinter osoitti, että pehmeälle pohjamaalle rakennettujen penkereiden eristyskerroksissa tapahtuu enemmän pysyviä muodonmuutoksia kuin jäykillä pohjamailla. Pysyviä muodonmuutoksia syntyy varsinkin, jos rakenteessa ei ole kunnollista välikerrosta ja pohjamaan jäykkyys on alhainen.

FinMeas Oy:n diplomityöpalkinto parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä jaettiin nyt toista kertaa. Geotekniikan alan diplomi-insinöörejä koulutetaan Aalto-yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä Oulun yliopistossa. Yliopistojen lähettämän shortlistan perusteella Suomen Geoteknisen Yhdistyksen hallitus valitsi kärkikolmikon ja voittajan. Jaana Vinterin lisäksi kärkikolmikossa olivat tänä vuonna Paavo Lahdenperä Aalto-yliopistosta sekä Saara Frimodig Tampereen teknillisestä yliopistosta.

“Haluamme palkinnollamme nostaa hyviä tutkimuksia laajempaan tietoisuuteen sekä kannustaa geotekniikan opiskelijoita. Suomesta löytyy merkittävää osaamista geotekniikan alalta, ja alalla on myös erinomaiset kasvumahdollisuudet. Esimerkiksi maaperän siirtymiin liittyvää osaamista tarvitaan mitä erilaisimmissa kohteissa”, kertoo palkintoa sponsoroivan FinMeas Oy:n toimitusjohtaja Sami Ylönen.

Lisätiedot:

Jaana Vinter, p. 010 3349108

Sami Ylönen, toimitusjohtaja, FinMeas Oy, p. 040 715 3264

                       

Liikennevirastolle GeoTeko -tunnustuspalkinto

Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen jakaman GeoTeko –tunnustuspalkinnon sai  Liikennevirasto, joka on vuosien ajan pitkäjänteisesti tukenut ja rahoittanut geotekniikkaan liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Valinnan kolmen finalistin joukosta teki SGY:n hallituksen nimeämä kunniatuomari, joka oli tänä vuonna RIL:n puheenjohtaja ja Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti. 

Liikenneviraston rahoituksen turvin on tehty  alan yliopistotutkimusta sekä  kirjoitettu lukuisia suunnitteluohjeita. Työ on ollut riittävän käytännön läheistä, jotta tuloksia on saatu jalkautettua käytännön työhön. Lisäksi saadut tulokset ja ohjeet ovat olleet julkisina suoraa muidenkin maa- ja pohjarakennusalan toimijoiden hyödynnettävissä.

Palkinnon myöntämisen ajankohtaisuutta lisää entisestään Suomen haastava taloustilanne, joka on aiheuttanut merkittäviä leikkauksia tutkimustoiminnan jo ennestään pieneen julkiseen rahoitukseen. Maa- ja pohjarakennusala toimii Suomessa miljardien vuotuisella liikevaihdolla. Tämä on toimintaympäristö, jossa riittävän tutkimus- ja kehitystyön turvin on saavutettavissa mittavia yhteiskunnallisia säästöjä.

GeoTeko –tunnustuspalkinto jaettiin nyt kolmatta kertaa.  Palkinto luovutettiin Maarakennuspäivillä 24.9.2015.

Lisätietoja:

viestinta.sgy@gmail.com 


 
             


            

Jäsenetulehti:

SGY tarjoaa jäsenetuna kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Geofoor-lehden. Lue uusimmat geoalan uutiset ja kiinnostavat artikkelit lehdestä 45/2015:

Uusin Geofoor-lehti           
      

      
   
                       

Otamme mielellämme ehdotuksia ja aineistoa jaettavaksi tämän sivuston välityksellä.

Yhdistyksen jäsenille on tarjolla laajempi valikoima palveluja (suojatut sivut kts. Kirjaudu sisään).

Webmaster: Ilkka Vähäaho, etunimi.sukunimi@hel.fi


 

Päivitetty 22.9.2016
Tulostettava sivu
Provided by Webforum